Wanhan Liesniemen ympäristötoimenpidesuunnitelma

(päiv. 1.3. 2020)

 

Meille Wanhassa Liesniemessä ympäristöasiat ovat erittäin tärkeitä. Luomuun siirtyminen on meille filosofinen valinta, eräänlainen kannanotto kestävämmän maailman puolesta. Luomun viljelyperiaate, jossa pyritään ravinne-omavaraisuuteen ja maan kasvukunnon ylläpitoon, on se tapa, jolla me haluamme tuottaa ruokaa ja luontoelämyksiä. Meille on tärkeää myös ruuan tuottaminen lähellä kuluttajaa, niin että tuotantotapamme on mahdollisimman avoin.

Haluamme, että tuottamamme ruoka ei rasita luontoa, eikä kuluta sen resursseja. Viljelymenetelmämme ovat tasapainossa luonnon kanssa, ja pitävät yllä sen monimuotoisuutta. Tähän on mahdollista päästä oikean viljelykierron ja pitkäjänteisen suunnittelun avulla. Esimerkkinä rikkakasvien mekaaninen torjunta oikeilla viljelykierroilla ja kasvivalinnoilla. Luomun apilanurmikierto ja osan kasvulohkoista varaaminen erilaisille mesikasveille tarjoaa ravintoa ja suojaa luonnonvaraisille pölyttäjille. Samalle turvataan suotuisat elinolosuhteet tilan hedelmä- ja marjaviljelyksiä pölyttäville mehiläisille.

Meille tärkeitä tavoitteita ovat muun muassa nämä:

-pyrimme vähentämään jätettä esimerkiksi käyttämällä biohajoavaa kalvoa marja- ja hedelmäviljelyksessä. Jätteet lajitellaan päivittäisessä toiminnassa.

– säilytämme luonnon monimuotoisena. Leveät ojanpielet, joiden kasvusto säilytetään luonnonvaraisena ja luonnonvaraiset kallioiset saarekkeet pellon keskellä toimivat turvapaikkoina pikkunisäkkäille ja hyönteisille. Hedelmä- ja marjaviljelysten rivivälien kukkiva nurmikasvusto tarjoaa ravintoa erilaisille eliöille. Luomuviljely ja mehiläisten tarhaaminen tukevat tilan ekologista monimuotoisuutta.

-henkilökuntaamme koulutetaan ympäristötietoiseksi ja rohkaistaan hankkimaan  uutta tietoa ympäristöasioissa.

-luomunviljely perustuu kiertotalouteen, samalla pyritään myös materiaalien kierrättämiseen tilan sisällä (puu, metalli, kangas)

– kerromme asiakkaillemme vihreistä valinnoistamme, ja tutustutamme heidät toimintaamme. Esimerkiksi sato-osuuden lunastaneet asiakkaat saavat säännöllisiä päivityksiä mehiläisyhdyskuntien satotilanteen kehittymisestä ja pesän hoitotoimista.

-säilytämme kulttuuriperintöä. Tilalla on restauroitu 1500-luvun kivikartanon kellari juhlatilaksi, ja sen yläpuolella 1800-luvulta peräisin oleva varasto myymälätilaksi.  Keskiaikaista kulttuuria on elävöitetty erilaisilla tapahtumilla.

-pyrimme palkkaamaan paikallista työvoimaa (mikäli mahdollista) ja olemme toimineet monen nuoren ensimmäisenä kesätyöpaikkana.

-pidämme huolen siitä, ettei tilalla vierailu rasita luontoa ja turmele sen arvoja

– valitsemme yhteistyökumppaneiksi ennen kaikkea samaa arvomaailmaa noudattavia ja paikallisia toimijoita

-meille kaikki asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat tasa-arvoisia

-keskiaikaisen rakennuskannan vaalimisen vuoksi tilamme eivät valitettavasti ole esteettömiä, mutta pyrimme tekemään parhaamme, että kaikkien vierailut olisivat onnistuneita. Viljelyksille pääsee myös pyörillä kulkevilla välineillä, ja myös mansikkamaalla leveät rivivälit mahdollistavat esim. liikkumisen lastenrattailla.

-pyrimme siihen, että investointimme ovat kestäviä ja pitkäjänteisiä

-tilalla on laadunvalvontajärjestelmä, ja tuotteiden laatua seurataan jatkuvasti

-pyrimme sitomaan hiiltä maaperään, rakennuskantaan ja viljelyskasveihin.